THUẬT NGỮ HNG HẢI
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Keel
Sống đy tu
L cấu trc thấp nhất lm chỗ dựa cho khung xương của con tu

Knot (Kn)
Hải l / giờ (pht)
L đơn vị đo tốc độ của tu thuyền. Hải l / giờ quốc tế (International nautical knot) bằng 1.852 m/giờ.

Home Page


VIETFORWARD.COM